Special offers

Shama Daqing Heilongjiang

Shama Daqing Heilongjiang

  • No. 64 Zhong Qi Road, Century Avenue, Sartu District, Daqing, Heilongjiang
  • Tel: +86 459 6838888
  • Fax: +86 459 6589988
Check-in time: 14:00
Check-out time: 12:00
Google Map